τίτλος: φάροι
αριθμός έργων σειράς:3
θέμα: φάρος-Χανιά Κρήτης 1/3
διαστάσεις: 24εκ.* 21εκ.
υλικό: φυσική πέτρα σε ξύλο
χρονολογία: Μάιος 2013

τίτλος: φάροι
αριθμός έργων σειράς:3
θέμα: φάρος-ακρωτήριο Ταίναρο 2/3
διαστάσεις: 24εκ.* 21εκ.
υλικό: φυσική πέτρα σε ξύλο
χρονολογία: Μάιος 2013

τίτλος: φάροι
αριθμός έργων σειράς:3
θέμα: φάρος-Άνδρος 3/3
διαστάσεις: 24εκ.* 21εκ.
υλικό: φυσική πέτρα σε ξύλο
χρονολογία: Μάιος 2013